Adli psikofizyoloji

Hukukta adli yalan testi uygulamaları

adli psikofizyoloji

Adli yalan makinesi testleri veya hukukta psikofizyolojik uygulamaları.

Kamuoyunda yalan makinesi testlerinin yasal ortamlarda kullanılmadığına dair bir fikir var gibi görünüyor. Bu kavram, gerçeklerden çok şehir efsanelerine dayanmaktadır.

Tüm dünyadaki hukuk sistemleri, adalet sürecini iyileştirmek için yalan makinesi testleri sırasında sunulan kanıtları kullanıyor ve uyguluyor. Türkiye, adli poligrafinin ne olduğunu ve bu metodolojinin Türk yargı sisteminin daha bilinçli ve dolayısıyla daha adil kararlar almasına nasıl yardımcı olabileceğini anlamaktan kazanacağı her şeye sahiptir.

Adli bir yalan makinesi testi, birinin ifadesine dayalı bir görüşe izin veren bilimsel olarak test edilmiş ve onaylanmış bir metodolojiyi takip eder. Bu, esas olarak, fiziksel kanıt elde etmenin zor veya imkansız olduğu yasal davalarda önemlidir.

Bu nedenle, bu adli tıp aracı, yalnızca birinin bir suç, aldatma, eylem hakkındaki bilgilerini analiz ettiği için değil, aynı zamanda bunu izlenebilir ve bilimsel olarak temellendirilmiş bir şekilde yaptığı için adalet sisteminde yer edinmiştir.

Ceza hukukunda yalan makinesi testleri

Avukat ve poligraf

Ceza hukukunda, adalette, yalan makinesi testleri en çok incelemenin yapıldığı yerdir. Birinin özgürlüğü veya bağımsızlığı tehlikede olduğunda, adaletin gerekli süreci garanti etmesi önemlidir.

Adalette, suçlama, sanık ve hâkim olmak üzere üç taraf vardır. En az iki taraf, suçlayan, ve sanık gerçeği ortaya koymak için yalan testlerini kullanmayı deneyebilir. Neredeyse doğal olarak, kanıtlama yükümlülüğü olduğu için, suçlama tarafından sunulan kanıtlara daha güçlü bir inceleme yapılır.

Bununla birlikte, çoğu durumda savunmalarına yardımcı olması için bir adli psikofizyoloğun yardımını talep eden taraf davalı taraftır.

Özellikle belirli davranışların suç olarak görüldüğü yeni mevzuat ile yargılamayı zorlaştırabilir.

Cinsel özgürlüğe, aile içi şiddete, zorbalığa, tacize vb. karşı işlenen suçları yargılamak zor olabilir çünkü bunlar esas olarak herhangi bir fiziksel kanıta erişim olmaksızın birinin sözlü suçlamasına dayanmaktadır.

Adli yalan makinesi testleri nasıl çalışır?

poligraf denetçisi

Adli bir yalan makinesi sınavı veya adli psikofizyolojik uzmanlık, normal bir yalan makinesi testi ile aynı kalıpları takip eder. Bununla birlikte, çok özel beceriler gerektirecek önemli farklılıkları vardır.

Örneğin, vaka çalışması test geliştirme ve hazırlamada önemli bir rol oynayacaktır. Bazen, suçlamanın dayandırdığı cezalandırılabilir eylemleri veya eylemi anlamak için davanın tamamı incelenmelidir.

Uzmanın savunma stratejisini anlaması ve mevcut yalan makinesi tekniklerinin bu amaca hizmet edip etmediğini görmesi gerekir. Doğru onaylanmış yalan makinesi tekniğinin kullanılması önemlidir.

Gerçek farkın görülebildiği yer, tüm sürecin ve sonuçların açıklanması ve bilimsel olarak kanıtlanması gereken son yazılı yalan raporundadır. Bu süreç en uzun olanıdır ve sonuçlanması birkaç gün sürebilir.

Adımlar normal yalan makinesi sınavları için aşağıdaki gibi bölünebilir, ancak daha büyük bir yük ve vaka çalışmasına ve yazılı yalan makinesi raporuna vurgu yapılır.

  1. Vaka analizi
  2. Vaka hedefinin tanımı
  3. Onay formunun imzalanması
  4. Yalan makinesi cihazının açıklaması ve test aşamaları
  5. ön test görüşmesi
  6. Fizyolojik verilerin kaydı
  7. Fizyolojik veri analizi
  8. Test sonrası görüşme
  9. Yazılı yalan makinesi sınav raporunun hazırlanması

Türkiye’de avukatlar için yalan makinesi sınavları

Avukatlar için poligraf

Türkiye’de savunma avukatları için yalan makinesi sınavları giderek daha önemli hale geliyor. Suçlu davranışlarda bulunmakla haksız yere suçlanan birini savunmak her zaman kolay değildir. Özellikle bu suçlamalar sözlü ifadelere dayanıyorsa ve fiziksel kanıtlarla desteklenmiyorsa.

Fiziksel deliller de suçlama ile yerleştirilebilir veya yanlış yorumlanabilir, bu da hatalı ceza davalarına yol açacaktır.

Bu nedenle avukatların müvekkillerini savunmak için mevcut tüm teknik araçları kullanmaları çok önemlidir. Adli bir psikofizyolojik muayene, müvekkillerinin masumiyetlerini kanıtlamasına veya suçlamaların düşürülmesine ya da duruşma sırasında davalarını savunmasına yardımcı olabilecek bir araç olabilir.

Polygraf Türkiye, adli psikofizyolojinin yasal prosedürlerde kullanımı konusunda uzmanlarının edindiği uluslararası deneyime güvenebilir ve Türk hukuk firmalarının ve avukatların müvekkillerinin masumiyetini kanıtlamak için bu bilimsel aracı uygulamalarına yardımcı olabilir.

Adli psikofizyoloji hakkında daha fazla bilgi için lütfen Polygraph Türkiye ile iletişime geçin.

EuropeRussia
Yardıma mı ihtiyacınız var?